Kadra

Pracownicy Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Janiny Garści w Lublińcu:

 

Kadra nauczycielska:

 

Maria Domagała – dyrektor, fortepian dodatkowy

Alina Banasik – skrzypce, sala 27

Irena Galios – gitara, sala 22

Maria Gałeczka – fortepian, sala 25

Nina Guzy – chór, sala 12

Marian Kaczmarek – teoria, fortepian, orkiestra, sala 3

Katarzyna Kazur – Grochalska – flet, sala 33

Barbara Kosytorz – kierownik cyklu, wiolonczela, sala 23

Łukasz Małyska – akordeon, sala 24

Tomasz Onysek – trąbka, sala 36

Mariana Owczarz – akompaniament

Liubov Nazarova – akompaniament

Marta Panas – Konovart – fortepian, sala 4

Lidia Plich – Kaczmarek – fortepian, sala 2

Wojciech Radziejewski – gitara, sala 34

Dominika Sowa – gitara, sala 21

Maria Strzelczyk – teoria, fortepian dodatkowy, sala 1

Gabriela Kubarska – skrzypce, sala 29

Izabela Szibielok – fortepian, sala 26

Sonia Wachowska – teoria, rytmika, sala 5 i 6

Tomasz Wachowski – perkusja, sala 35

Jarosław Prowda – saksofon, sala 37

       Michał Kowalczyk – skrzypce, sala 28

Piotr Grochalski – waltornia, sala 33

Pracownicy administracji i obsługi:

 

Grażyna Korzeniewska – główna księgowa, sekretariat

Monika Prandzioch – referent ds. osobowych, sekretariat

       Justyna Nowak – referent ds. osobowych, sekretariat (zastępstwo)

Malwina Kasprzyk – Pilśniak – referent, sekretariat

Małgorzata Schlisyk – sprzątaczka

Beata Koenig – sprzątaczka

Grzegorz Korzeniewski – rzemieślnik

 

Pracownicy Społecznego Ogniska Muzycznego w Lublińcu:

Kadra nauczycielska:

 

Iwona Dymek – Kubiciel – syntezator, fortepian, teoria, sala 7

Kazimierz Malcher – akordeon, syntezator, sala 24

Wachowski Tomasz – perkusja, sala 35

Kosytorz Barbara – wiolonczela, sala 23

Plich – Kaczmarek Lidia – fortepian, sala 2

Sowa Dominika – gitara, sala 21

Gałeczka Maria – fortepian, sala 25

Prowda Jarosław – saksofon, sala 37

Panas Marta – fortepian, sala 4

Kazur – Grochalska Katarzyna – flet, sala 33

Szibielok Izabela – fortepian, sala 26

Galios Irena – gitara, sala 22

Małyska Łukasz – akordeon, sala 24

       Alina Banasik – skrzypce, sala 27

 

 

 

Pracownicy administracji:

 

Maria Domagała  – dyrektor

Grażyna Korzeniewska – księgowa, sekretariat