Festiwal Polskiej Muzyki Współczesnej dla Pianistów

Harmonogram przesłuchań konkursowych

X Festiwal Polskiej Muzyki Współczesnej dla Pianistów

im. Janiny Garści

 w Lublińcu

9 – 10  kwietnia 2019 r.

 

R E G U L A M I N

 

 1. Organizatorem X Festiwalu Polskiej Muzyki Współczesnej dla Pianistów im. Janiny Garści jest  Centrum Edukacji Artystycznej.
 2. Celem Festiwalu jest konfrontacja osiągnięć artystycznych uczniów szkół muzycznych
  I stopnia, wymiana doświadczeń pedagogicznych między nauczycielami, popularyzacja twórczości Janiny Garści – patronki lublinieckiej szkoły, popularyzacja muzyki współczesnej dla pianistów  polskich  kompozytorów urodzonych w XX wieku oraz kompozytorów innych narodowości urodzonych w XX wieku.
 3. Festiwal odbędzie się 9 i 10 kwietnia 2019 roku w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Janiny Garści w Lublińcu.
 1. W Festiwalu mogą wziąć udział uczniowie publicznych i niepublicznych szkół muzycznych I stopnia, urodzeni w latach 2008, 2009, 2010 i młodsi.
 2. Uczestnicy Festiwalu będą występować w kolejności alfabetycznej, począwszy od wylosowanej wcześniej litery alfabetu.
 3. Przesłuchania uczestników odbędą się w trzech grupach wiekowych:
 • Grupa I – urodzeni w roku 2010 i młodsi
 • Grupa II – urodzeni w roku 2009
 • Grupa III – urodzeni w roku 2008
 1. Dla laureatów trzech pierwszych miejsc w każdej grupie przewiduje się nagrody rzeczowe.
 2. Dopuszcza się przyznanie nagród pozaregulaminowych.
 3. Zgłoszenia na formularzu dołączonym do Regulaminu Festiwalu należy przesłać
  w terminie do dnia 17 marca 2019 roku na adres:

               Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Janiny Garści

                      42-700 LUBLINIEC, Pl. Konrada Mańki 9

Do formularza należy dołączyć 1 fotografię o wymiarach 35 x 45 mm.

Zgłoszenia można również przesyłać mailowo na adres: psm_lubliniec@poczta.onet.pl
Przy zgłoszeniu mailowym zdjęcia prosimy dołączyć w formacie jpg.

Zgłoszenie proszę wypełniać pismem maszynowym lub komputerowym.

 

 1. Przesłuchania Festiwalowe są otwarte dla publiczności.
 2. Laureaci Festiwalu wezmą udział w Koncercie Laureatów.
 3. Koszty podróży, ewentualnego noclegu oraz wyżywienia uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. Istnieje możliwość rezerwacji noclegów:

 

 

Informacji udziela sekretariat szkoły tel. 34 / 3510313 lub 34 / 3510312 w godzinach od 800 do 2000 od poniedziałku do piątku, a w soboty od 900 do 1300.

Najistotniejsze sprawy dotyczące organizacji Festiwalu ukazywać się będą także na stronie internetowej szkoły: www.psm-lubliniec.com.pl

K A R T A  Z G Ł O S Z E N I A

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH

Program na X Festiwal Polskiej Muzyki Współczesnej