Festiwal Polskiej Muzyki Współczesnej dla Pianistów

IX Festiwal Polskiej Muzyki Współczesnej dla Pianistów
im. Janiny Garści
w Lublińcu
25 – 26 kwietnia 2017 r.

R E G U L A M I N
1. Organizatorem Festiwalu jest Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Janiny Garści
w Lublińcu.
2. Celem Festiwalu jest konfrontacja osiągnięć artystycznych uczniów szkół muzycznych
I stopnia, wymiana doświadczeń pedagogicznych między nauczycielami, popularyzacja twórczości Janiny Garści – patronki lublinieckiej szkoły, popularyzacja muzyki współczesnej dla pianistów polskich kompozytorów urodzonych po roku 1945 i kompozytorów innych narodowości urodzonych po roku 1945.
3. Festiwal odbędzie się 25-26 kwietnia 2017 roku w PSM I stopnia im. Janiny Garści
w Lublińcu.
4. W Festiwalu mogą uczestniczyć uczniowie publicznych i niepublicznych szkół muzycznych I stopnia oraz uczniowie ognisk muzycznych i innych placówek edukacyjnych, którzy nie ukończyli 11 roku życia.
5. Przesłuchania uczestników odbędą się w trzech grupach wiekowych:
Grupa I – urodzeni w roku 2008 i młodsi
Grupa II – urodzeni w roku 2007
Grupa III – urodzeni w roku 2006
6. Dla laureatów trzech pierwszych miejsc w każdej grupie przewiduje się nagrody rzeczowe.
7. Dopuszcza się przyznanie nagród pozaregulaminowych.
8. Zgłoszenia na formularzu dołączonym do Regulaminu Festiwalu należy przesłać
w terminie do dnia 27 marca 2017 roku na adres:
Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Janiny Garści
42-700 LUBLINIEC, Pl. Konrada Mańki 9
Do formularza należy dołączyć 1 fotografię o wymiarach 35 x 45 mm.
Zgłoszenie proszę wypełniać pismem maszynowym lub komputerowym.
9. Wpisowe w wysokości 120 zł należy wpłacić do dnia 27 marca 2017 r. na konto Rady Rodziców przy PSM I st. im. Janiny Garści w Lublińcu:
83 2030 0045 1110 0000 0067 7320.
Wpisowe nie podlega zwrotowi.
10. Przesłuchania Festiwalowe są otwarte dla publiczności.
11. Laureaci Festiwalu wezmą udział w Koncercie Laureatów.
12. Koszty podróży, ewentualnego noclegu oraz wyżywienia uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. Istnieje możliwość rezerwacji noclegów:
 Hotel „Lubex”, ul Zwycięstwa 2, tel. 34 351 14 42, e-mail: noclegi@lubex.pl, www.lubex.pl
 Hotel „Zamek lubliniecki”, ul Grunwaldzka 48, tel. 34 373 78 90 do 91, 34 356 12 90, e-mail: recepcja@zameklubliniec.pl, www.zameklubliniec.pl
Hotel Alhar Sp. z o. o., ul. Lisowicka 25, tel. 34 351 03 33, 884 884 556, e-mail: recepcja@hotel.alhar.pl, www.hotel.alhar.pl
 Usługi hotelowe „Heven”, ul. Częstochowska 93 tel. 501-123-190
e-mail: domheven@wp.pl , www.heven.bigduo.pl
Informacji udziela sekretariat szkoły tel. 34 / 3510313 lub 34 / 3510312 w godzinach od 8:00 do 20:00 od poniedziałku do piątku, a w soboty od 9:00 do 13:00.
Najistotniejsze sprawy dotyczące organizacji Festiwalu ukazywać się będą także na stronie internetowej szkoły: www.psm-lubliniec.com.pl

 

Karta zgłoszenia IX FPMW

Program na IX Festiwal Polskiej Muzyki Współczesnej
dla Pianistów im. Janiny Garści w Lublińcu
25-26 kwietnia 2017 roku

GRUPA I – urodzeni w roku 2008 i młodsi
1. Do wyboru jeden utwór Janiny Garści: sonatina z op. 51 nr 2-6 lub z op. 38 nr 1,
lub Wariacje op. 52 nr 3.
2. Jeden utwór skomponowany po 1945 r. przez polskiego kompozytora.
Czas prezentacji nie może przekroczyć 6 minut.
GRUPA II – urodzeni w roku 2007
1. Do wyboru jedna sonatina Janiny Garści z op. 4 nr 1 lub 2.
2. Jeden utwór skomponowany po 1945 r. przez polskiego kompozytora.
Czas prezentacji nie może przekroczyć 8 minut.
GRUPA III – urodzeni w roku 2006
1. Dowolny utwór Janiny Garści.
2. Dwa kontrastowe utwory skomponowane po 1945 r. przez kompozytorów polskich.
Dopuszcza się wykonanie jednego utworu skomponowanego po 1945 r. przez kompozytora innej narodowości.
Czas prezentacji nie może przekraczać 10 minut.