Konfrontacje Młodych Flecistów

IV Wiosenne Konfrontacje Młodych Flecistów
Lubliniec
27 kwietnia 2017 r.

R E G U L A M I N

1. Organizatorem IV Wiosennych Konfrontacji Młodych Flecistów jest Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Janiny Garści w Lublińcu.
2. Celem konkursu jest prezentacja osiągnięć najmłodszych flecistów, wymiana doświadczeń pedagogicznych między nauczycielami oraz popularyzacja fletu
oraz promocja fletowej muzyki współczesnej kompozytorów polskich i innych narodowości.
3. Wiosenne Konfrontacje Młodych Flecistów odbędą się 27 kwietnia 2017 r.
w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. Janiny Garści w Lublińcu.
W przypadku dużej ilości zgłoszeń konkurs przedłużony zostanie na dzień
28 kwietnia 2017 roku.
4. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie publicznych i niepublicznych szkół muzycznych, którzy nie ukończyli 11 roku życia.
5. Przesłuchania uczestników odbędą się w dwóch grupach wiekowych:
Grupa I – uczniowie klas I i II cyklu 6-letniego oraz klasy I cyklu 4–letniego,
Grupa II – uczniowie klas III i IV cyklu 6-letniego oraz klasy II cyklu 4 – letniego.
6. Dla laureatów trzech pierwszych miejsc w każdej grupie wiekowej przewidziane są nagrody rzeczowe.
7. Zgłoszenia na formularzu dołączonym do Regulaminu należy przesłać
w terminie do 27 marca 2017 roku na adres:
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Janiny Garści
42-700 LUBLINIEC, Pl. Konrada Mańki 9
Do formularza należy dołączyć fotografię o wymiarach 35 x 45 mm.
Formularze prosimy wypełnić wyłącznie pismem maszynowym lub komputerowym.
8. Wpisowe w wysokości 100 zł należy wpłacić na konto Rady Rodziców przy
PSM I st. Im. Janiny Garści w Lublińcu do 27 marca 2017 roku.
Nr konta: 83 2030 0045 1110 0000 0067 7320
Wpisowe nie podlega zwrotowi.
9. Uczestników konkursu oceniać będzie jury w składzie:
prof. Zbigniew Kamionka – przewodniczący, AM Kraków
prof. Maria Grochowska – AM Katowice
mgr Aneta Pawlik – PSM I i II st. im. M. Karłowicza, Katowice
10. Przesłuchania są otwarte dla publiczności.
11. Laureaci trzech pierwszych miejsc zagrają w Koncercie Laureatów.
12. Koszty podróży, ewentualnego noclegu oraz wyżywienia uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 20.00, a w soboty od 9.00 – 13.00.
tel.: 34/351 03 13, 34/351 03 12
e-mail: psm_lubliniec@poczta.onet.pl
www.psm-lubliniec.com.pl

 

KARTA ZGŁOSZENIA WKF

 

PROGRAM
IV WIOSENNYCH KONFRONTACJI
MŁODYCH FLECISTÓW
27 kwietnia 2017 r.

GRUPA I
Dwa utwory z towarzyszeniem fortepianu o zróżnicowanym charakterze o łącznym czasie trwania do 6 minut, wykonane z pamięci.
Jeden kompozytora polskiego urodzonego po 1945 roku.
Drugi kompozytora dowolnej narodowości urodzonego po 1945 roku.

GRUPA II
Dwa utwory z towarzyszeniem fortepianu o zróżnicowanym charakterze
o łącznym czasie trwania do 10 minut, wykonane z pamięci.
Jeden kompozytora polskiego urodzonego po 1945 roku.
Drugi kompozytora dowolnej narodowości urodzonego po 1945 roku.