Uncategorized

Wiosenny Konkurs Etiud dla uczniów klas skrzypiec PSM w Lublińcu

Dodane przez Malwina

REGULAMIN
Wiosennego konkursu etiud
1. Wiosenny konkurs etiud odbędzie się dnia 4.04.2019 w Państwowej Szkole Muzycznej
im. Janiny Garści w Lublińcu.
2. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów klasy skrzypiec II-VI cyklu sześcioletniego
PSM im. Janiny Garści w Lublińcu.
3. Konkurs został podzielony na 3 grupy:
Grupa I- klasa II/VI
Grupa II- klasy III-IV/VI
Grupa III- klasy V-VI/VI
4. Do każdej grupy zostały dopasowane 3 etiudy o podonej problematyce technicznej:
Grupa I- etiudy podkreślające biegłość lewej ręki oraz prawidłowy podział smyczka
Grupa II- etiudy dwudźwiękowe
Grupa III- etiudy dwudźwiękowe
5. Każdy uczeń zobowiązany jest do zagrania jednej z trzech etiud odpowiadającej grupy
wybranej przez swojego nauczyciela skrzypiec.
6. Program konkursowy musi wykonany być z pamięci.
7. Wykonania konkursowe uczniów PSM im. Janiny Garści w Lublińcu bedzię oceniać Jury
powołane przez Dyrektora Szkoły. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne.
8. Jury przyzna tytuły laureata i wyróżnienia każdej z grup oddzielnie.
9. Każdy z uczestników otrzyma dyplom uczestnictwa.
10. Dla laureatów Konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe.

O Autorze

Malwina

Napisz Komentarz