Historia Szkoły

Dzieje naszej szkoły mają początek w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku. W 1949 r. nieformalną działalność rozpoczęło Ognisko Muzyczne. Grono pedagogiczne stanowiło trzech nauczycieli: Konrad Klimanek, Stanisław Chrzanowski i Piotr Żak. Naukę podjęło wówczas 50 uczniów. Istnienie Ogniska Muzycznego w Lublińcu zostało zatwierdzone przez Ministerstwo Kultury 15 sierpnia 1950 r. Dyrektorem zostałKonrad Klimanek, grono pedagogiczne powiększyło się o dwie nauczycielki: Elżbietę Kościelną i Jadwigę Witkę. Uczniowie mieli możliwość uczenia się gry na akordeonie, fortepianie i skrzypcach. W pierwszym roku oficjalnej działalności Ogniska naukę podjęło 102 uczniów. Tymczasowym lokalem było pomieszczenie w Szkole Nr 2, w auli tej szkoły odbywały się pierwsze popisy i koncerty.

W 1952 r. w miejsce nazwy „Miejskie Ognisko Muzyczne” pojawiła się w dokumentach nawa „Państwowe Ognisko Muzyczne”, jednak dokładana data „przemianowania” nie jest znana.

1 maja 1961 r. nowym dyrektorem Ogniska został Stanisław Chrzanowski. W 1963 r. pozyskano lokal na Placu Konrada Mańki 9, który jest do dziś siedzibą Szkoły. W tym samym roku powołano Społeczne Ognisko Muzyczne. 1 września 1965 r. dyrektorem szkoły został mgr Czesław Wieczorek.

1 września 1970 r. Państwowe Ognisko Muzyczne zostało przekształcone w Państwową Szkołę Muzyczną I st. w Lublińcu. Pierwszym dyrektorem szkoły został mgr Czesław Wieczorek. Szkoła prowadziła program kształcenia muzycznego: naukę gry na instrumencie oraz przedmioty teoretyczne, związane z nauka o muzyce, zespoły instrumentalne, chór i orkiestrę. Nauka odbywała się w dwóch działach: dziecięcym sześcioletnim i młodzieżowym czteroletnim (tak jest do dziś). W 1973 r. doszło do utworzenia wszystkich klas.

Uczniowie mieli do wyboru naukę gry na: fortepianie, skrzypcach, wiolonczeli, kontrabasie, gitarze, akordeonie, flecie, klarnecie, trąbce i puzonie. Ze względu na małą ilość sal lekcyjnych (5), zajęcia odbywały się w Szkole Podstawowej Nr 4, w świetlicy sztabu Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej oraz w świetlicy Związku Gminnych Spółdzielni w Lublińcu. W 1980 r. szkoła dysponowała już 11 salami, a powierzchnia użytkowa wzrosła do 563 m3.

Rok 1980 był rokiem jubileuszowym lublinieckiej szkoły – obchodziła ona swoje 10-lecie istnienia. Z tej okazji odbyło się wiele uroczystych koncertów, zarówno w wykonaniu uczniów, nauczycieli, jak i absolwentów PSM, kontynuujących naukę w średnich i wyższych szkołach muzycznych.

W roku jubileuszowym do PSM uczęszczało 153 uczniów, a do SOM – 99. Z inicjatywy dyrektora, w Szkole Podstawowej Nr 4 powstały klasy muzyczne, skupiające dzieci uczęszczające do szkoły muzycznej, co ułatwiło dostosowanie zajęć w obydwu szkołach. Takie klasy utworzono później również w Szkole Podstawowej Nr 1.

W 1984 r. dyrektorem PSM I st. i SOM została pani Krystyna Kornek, wieloletnia nauczycielka, również wychowanka szkoły. Po jej usilnych staraniach 30 kwietnia 1986 r. budynek przeszedł pod zarząd PSM, a tym samym szkoła mogła gospodarować wszystkimi pomieszczeniami budynku. Jednocześnie rozpoczęto kapitalny remont – wzmocniono i zakonserwowano zabytkowy strop auli, wymieniono instalacje wodno – kanalizacyjną, elektryczną, ppoż i CO, doprowadzono ogrzewanie gazowe, odnowiono tynki elewacji, naprawiono dach, zaadoptowano strych na sale lekcyjne i pomieszczenia gospodarcze, wymieniono częściowo strop na I piętrze. 21 lipca 1988 r. budynek szkoły wpisany został w rejestr zabytków.

W kolejnych latach szkoła rozwija nie tylko swoją bazę lokalową, ale i instrumentalną. Szkoła osiąga coraz wyższy poziom kształcenia, uczniowie zdobywają wiele nagród i wyróżnień na konkursach regionalnych, makroregionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych. Ze względu na duże zainteresowanie edukacja muzyczną, Ognisko otwarło filie w Ciasnej (działa do dziś) i w Kochanowicach. Tradycja dorocznego Koncertu Kolęd datuje się na początek lat dziewięćdziesiątych. W 1996 r. Funkcje dyrektora przejmuje pani mgr Maria Domagała, absolwentka i nauczycielka lublinieckiej szkoły, sprawująca do tej pory stanowisko kierownika działów. Od 1996 r. w szkole trwają nieustanne remonty. Przeprowadzono remont auli
i hollu, wymieniono instalację, elektryczną, wymieniono okna, z pomieszczeń piwnicznych powstała sala kameralna, z pomieszczeń strychowych – nowe sale lekcyjne, w salach zastosowano nowoczesny system wygłuszenia, do auli zakupiono nowe krzesła – projekt sfinansowany przez Urząd Miejski w Lublińcu.

19 stycznia 2001 r. to data nadania szkole imienia Janiny Garści. Stało się to w roku jubileuszowym – 50-lecie istnienia szkoły. W tym roku uczyło się 138 uczniów, zatrudnionych było 20 nauczycieli. Powoli przygotowujemy się do obchodów 60 – lecia istnienia szkoły…

Na przełomie tych wszystkich lat szkoła dała niezliczoną ilość koncertów. Do tradycji weszły wiosenne koncerty dla okolicznych szkół i przedszkoli, doroczny Koncert Kolęd, a także wyjazdy do filharmonii i opery. Na naszej scenie wystąpiło wielu artystów z kraju i za granicy, m.in.: Orkiestra kameralna z Finlandii, zespół Fistulatores ed Tubicinatores varsoviensis, francuski zespół wokalny, kwintet dęty z Węgier, orkiestra kameralna z konserwatorium z Bratysławy, kwintet Eolina Bułgarii, kwintet dęty z RFN, soliści Wanda Wiłkomirska i Joachim Pichura, amerykański skrzypek Myron Kartman, pianista Wiliam Hendreson, francuski pianista Filip Balconi, kompozytorka Wanda Markiewiczówna, Bułgarski Chór Dziecięcy, Chór Państwowej Filharmonii Częstochowskiej, Chór Kameralny z Gdańska, japońska skrzypaczka Asa Konishi, bułgarska Orkiestra kameralna, Trio Fortepianowe z Mediolanu, pianiści z Moskiewskiej Szkoły Talentów, uczniowie z Limassol na Cyprze, pianista niemiecki Thomasa Mitstchke, Wojskowa Orkiestra Dęta z Litwy i inni.

Co dwa lata szkoła organizuje Festiwal Polskiej Muzyki Współczesnej dla Pianistów im. Janiny Garści, który z każda edycją ciszy się coraz większą popularnością.

Dyrektorzy naszej szkoły:

  1. Konrad Klimanek
  2. Stanisław Chrzanowki
  3. Czesław Wieczorek
  4. Krystyna Kornek
  5. Maria Domagała
  • Dyrektor w latach 1950 – 1960
  • Dyrektor w latach 1961 – 1965
  • Dyrektor w latach 1965 – 1984
  • Dyrektor w latach 1984 – 1996
  • Dyrektor od 1996 r. – nadal

Więcej informacji o naszej szkole w Wydawnictwie Jubileuszowym „50 lat szkolnictwa muzycznego w Lublińcu – 30 lat Państwowej Szkoły Muzycznej im. J. Garści w Lublińcu 1970 – 2000”, Lubliniec 2000 r., dostępnym w siedzibie szkoły.

Skip to content