Konfrontacje Młodych Flecistów

 

Harmonogram przesłuchań konkursowych flety

V Wiosenne Konfrontacje Młodych Flecistów

Lubliniec

11 kwietnia 2019 roku

 

Regulamin

 1. Organizatorem V Wiosennych Konfrontacji Młodych Flecistów jest Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Janiny Garści w Lublińcu.
 2. Celem Konfrontacji jest prezentacja najmłodszych flecistów, wymiana doświadczeń pedagogicznych między nauczycielami, popularyzacja fletu oraz promocja współczesnej literatury fletowej dla dzieci kompozytorów polskich i innych narodowości.
 3. V Wiosenne Konfrontacje Młodych Flecistów odbędą się dnia 11 kwietnia 2019 roku w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Janiny Garści w Lublińcu.
  W przypadku większej ilości zgłoszeń Konfrontacje mogą zostać przedłużone
  o dzień 12 kwietnia 2019 roku.
 4. W V Wiosennych Konfrontacjach Młodych Flecistów mogą uczestniczyć uczniowie publicznych i niepublicznych szkół muzycznych, którzy nie ukończyli 11 roku życia.
 5. Przesłuchania uczestników odbędą się w dwóch grupach wiekowych:

– grupa I – uczniowie klasy I i II cyklu 6-letniego oraz klasy I cyklu 4-letniego;

– grupa II – uczniowie klasy III i IV cyklu 6-letniego oraz klasy II cyklu 4-letniego.

 1. Uczestnicy Konfrontacji występować będą w kolejności alfabetycznej począwszy od wylosowanej wcześniej litery alfabetu.
 2. Dla laureatów trzech pierwszych miejsc w każdej grupie wiekowej przewidziane są nagrody rzeczowe.
 3. Dopuszcza się przyznanie nagród pozaregulaminowych.
 4. Uczestników oceniać będzie jury w składzie:

prof. Zbigniew Kamionka z AM w Krakowie

prof. Ewelina Zawiślak z AM w Łodzi

mgr Małgorzata Hlawsa z PSM I i II st. w Katowicach

 1. Zgłoszenia na formularzu dołączonym do Regulaminu należy przesłać
  w terminie do 17 marca 2019 roku na adres:

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Janiny Garści

42-700 Lubliniec, Pl. K. Mańki 9

Do formularza należy dołączyć fotografię o wymiarach 35×45 mm.

Formularz można przesyłać mailowo na adres: psm_lubliniec@poczta.onet.pl

Przy zgłoszeniu mailowym zdjęcia prosimy dołączyć w formacie jpg.

Formularz prosimy wypełnić pismem komputerowym.

 1. Wpisowe w wysokości 100 zł należy wpłacić na konto Rady Rodziców przy PSM I st. im. Janiny Garści w Lublińcu.

Nr konta: 83 2030 0045 1110 0000 0067  7320

Wpisowe nie podlega zwrotowi.

 1. Przesłuchania są otwarte dla publiczności.
 2. Laureaci trzech pierwszych miejsc zagrają na koncercie laureatów.
 3. Koszty podróży, ewentualnego noclegu i wyżywienia uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

 

Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 d0 20.00.

tel. 34/3510313, 3510312, tel. komórkowy: 504 282 254  – Pani Katarzyna Kazur-Grochalska.

K A R T A  Z G Ł O S Z E N I A

PROGRAM

 

 

Skip to content