Aktualności SOM

Informacja – SOM

Od dnia 1 lutego 2021 r. ulega zmianie opłata miesięczna za Społeczne Ognisko Muzyczne : 1 godz.- 230 zł miesięcznie , 05 godz. – 125 zł miesięcznie . Opłaty prosimy dokonywać na konto Ogniska do 10-go każdego miesiąca. W tytule wpisujemy imię i nazwisko ucznia oraz miesiąc , za który jest opłata.

Zgodnie z Regulaminem Społecznego Ogniska Muzycznego w Lublińcu przypominamy rodzicom uczniów SOM o jednorazowej opłacie składki członkowskiej na rzecz Towarzystwa Muzycznego w Częstochowie w kwocie 30 zł. Opłatę prosimy wpłacać na konto Ogniska do końca marca 2021 r.

O Autorze

Sekretariat

Napisz Komentarz

Skip to content