SOM

Opłata za naukę w Społecznym Ognisku Muzycznym w roku szkolnym 2019/2020 wynosi: 220 zł miesięcznie za 60-minutową lekcję w tygodniu lub 110 zł miesięcznie za 30-minutową lekcję w tygodniu. Jednorazowa opłata członkowska na rzecz Towarzystwa Muzycznego w Częstochowie, którego społeczne Ognisko Muzyczne w Lublińcu jest członkiem, wynosi 30 zł. Opłaty należy wnosić do 10. dnia każdego miesiąca.

O Autorze

Sekretariat

Napisz Komentarz

Skip to content