Uncategorized

KOMUNIKAT o możliwości nauczania w klasach początkowych

Nawiązując do znowelizowanego w dniu 24.10.2020 r. § 2b  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 z dnia 12.08.2020 roku oraz na podstawie odpowiedzi Pana Piotra Micheja z Wydziału Prawnego Centrum Edukacji Artystycznej z dnia 29.10.2020 roku na wniosek rodziców o możliwość nauczania stacjonarnego, dopuszcza się, po skierowaniu odpowiedniego  wniosku rodzica do dyrektora szkoły  i po zaakceptowaniu go przez nauczyciela instrumentu, nauczanie stacjonarne w klasach początkowych z zachowaniem obowiązujących reguł sanitarnych.

O Autorze

Sekretariat

Napisz Komentarz

Skip to content