Otwórz drzwi do świata dźwięków!

Wybierz naszą szkołę, gdzie talent rośnie w harmonii z pasją. Zapisz się już teraz do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia. 🎶🎹🎻

Proces rekrutacyjny

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. oferuje naukę w dwóch cyklach: sześcioletnim dziecięcym – dla dzieci młodszych, od 7 roku życia oraz w cyklu czteroletnim młodzieżowym – dla dzieci od 10 do 15 roku życia.

Ukończenie szkoły I stopnia daje przygotowanie muzyczne, na podstawie którego przeprowadza się egzaminy wstępne do szkół muzycznych II stopnia.

Co zrobić, aby dostać się do szkoły?

Nabór do PSM rozpoczyna się w od 1 maja każdego roku. Należy OSOBIŚCIE w sekretariacie szkoły złożyć wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata. Druk kwestionariusza można pobrać w sekretariacie szkoły lub z naszej strony internetowej.

Kwestionariusz osobowy

W drugiej połowie czerwca odbywają się przesłuchania wstępne. Wypełnienie kwestionariusza i złożenie go osobiście jest niezbędne ze względu na konieczność ustalenia dokładnej, dogodnej dla kandydata godziny przesłuchania.

Nabór do szkoły odbywa się na podstawie testowego badania predyspozycji muzycznych kandydatów. Oprócz realizacji zadań testowych sprawdzana jest również przydatność do gry na wybranym instrumencie, kandydat jest także proszony o zaśpiewanie krótkiej piosenki. Lista przyjętych wywieszana jest na drzwiach szkoły pod koniec czerwca.

Jak wygląda nauka w szkole muzycznej?

Obowiązkowe zajęcia:

Nabór do szkoły odbywa się na podstawie testowego badania predyspozycji muzycznych kandydatów. Oprócz realizacji zadań testowych sprawdzana jest również przydatność do gry na wybranym instrumencie, kandydat jest także proszony o zaśpiewanie krótkiej piosenki. Lista przyjętych wywieszana jest na drzwiach szkoły pod koniec czerwca.

W klasach I-III cyklu 6 letniego prowadzone są zajęcia: Indywidualne – instrument główny: 2 x w tygodniu po 30 minut, Zbiorowe – kształcenie słuchu: 2 x w tygodniu po 45 minut, – rytmika: 1 x w tygodniu 45 minut. W klasach IV- VI cyklu 6 letniego prowadzone są zajęcia: Indywidualne-instrument główny: 2 x w tygodniu po 45 minut, Zbiorowe – kształcenie słuchu: 2 x w tygodniu po 45 minut, – audycje muzyczne: 1 x w tygodniu 45 minut – chór lub orkiestra: 1 x w tygodniu 90 minut.

W klasie I cyklu 4 letniego prowadzone są zajęcia: Indywidualne: instrument główny: 2 x w tygodniu po 30 minut, Zbiorowe – kształcenie słuchu: 2 x w tygodniu po 45 minut, W klasach II – IV cyklu 4 letniego prowadzone są zajęcia: Indywidualne: instrument główny: 2 x w tygodniu po 45 minut, Zbiorowe- kształcenie słuchu: 2 x w tygodniu po 45 minut, – audycje muzyczne: 1 x w tygodniu 45 minut – chór lub orkiestra: 1 x w tygodniu 90 minut.

W klasach II – IV cyklu 4 letniego prowadzone są zajęcia:
Indywidualne: instrument główny: 2 x w tygodniu po 45 minut,
Zbiorowe- kształcenie słuchu: 2 x w tygodniu po 45 minut,
– audycje muzyczne: 1 x w tygodniu 45 minut
– chór lub orkiestra: 1 x w tygodniu 90 minut.


Uczniowie klas IV – VI/6 i II – IV/4 uczestniczą obowiązkowo w zajęciach z chóru lub orkiestry, w zależności od tego, na jakim instrumencie uczą się grać i jakie mają predyspozycje, a także w zespołach kameralnych.

Nauka na instrumencie głównym odbywa się indywidualnie. Kandydaci mają do wyboru: fortepian (pianino), akordeon, skrzypce, wiolonczelę, gitarę, trąbkę, flet, klarnet oraz perkusję.

Uczniowie klas V-VI/6 oraz III-IV/4 (oprócz pianistów) mają również lekcje z instrumentu dodatkowego, jakim jest fortepian w wymiarze 30 minut tygodniowo.

Wszelkich informacji udziela sekretariat szkoły, niezbędne informacje pojawią się również na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy do Społecznego Ogniska Muzycznego! Oferujemy naukę gry na różnych instrumentach, także dla najmłodszych metodą Suzuki. Zajęcia śpiewu solowego dostępne dla wszystkich chętnych.

Zapisz się bez przesłuchań wstępnych, bez względu na wiek! Wystarczy wypełnić kwestionariusz w sekretariacie szkoły. Koszt to tylko 190 zł miesięcznie, a ilość zajęć 60 minut tygodniowo, dostosowana do Twojego planu. Możliwość wypożyczenia instrumentu bez dodatkowych opłat. Dołącz do nas i rozwijaj swoje muzyczne pasje!